Anticiperen op weer en klimaat

Deze digitale leerreis start met een check-in om je kennis over het weer en het klimaat te toetsen. Voldoe je nog niet aan alle startvoorwaarden dan begin je je reis met een korte e-learning. Je vervolgt je reis door het bijwonen van drie korte webinars verspreid over 3 dagen. Je komt op je bestemming aan waar je extra materiaal vindt om je kennis te verrijken.

Doel

Verandering van ons klimaat heeft onze volle aandacht. In allerlei plannen besteden we aandacht aan maatregelen en maken we grote budgetten vrij voor klimaatadaptatie. Maar weten we eigenlijk genoeg van het weer en het klimaat om juiste keuzes te kunnen maken? In deze digitale leerreis volg je eerst de ontwikkeling van het weer en het klimaat om dit vervolgens toe te passen in beleid en planvorming. Met deze kennis onderbouw jij de afwegingen die nodig zijn voor een klimaatbestendige toekomst.

Deze leerreis biedt kennis van het weer, weersverwachtingen en klimaat. Na het volgen van deze leerreis kun jij beargumenteren waarom jij kiest voor maatregelen die onze leefomgeving klimaatrobuust maken, voor nu en in de toekomst.

Inhoud

Het weer

 • Weer versus klimaat
 • Atmosfeer
 • Extreme weersverschijnselen
 • Weersvoorspellingen en weersinformatie

Klimaat en klimaatverandering

 • Klimaatverandering steeds beter waarneembaar
 • Klimaatscenario’s van het KNMI
 • Gevolgen verandering voor waterbeheer
 • Klimaatadaptatie in de praktijk

Van dagelijks beheer naar toekomstig beleid

 • Anticiperen op weer en klimaatverandering in beleid en planvorming
 • Tools weer en klimaat als input voor beleid
 • Extreme neerslag
 • Beleidscasussen

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, waterbeheerders, planologen, rioolbeheerders, hydrologen, strategen.

Vorm

Een combinatie van e-learning, webinars van max 2 uur, zelfstudie en praktijkopdrachten.