Klimaatscenario’s; denken we klimaatproof?

Doel

Klimaatopgaven spelen een steeds grotere rol binnen beleid, ruimtelijke inrichting en planvorming. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor en vragen om klimaat adaptieve oplossingen. Kennis van het weer, klimaat en klimaatverandering is nodig om goede beslissingen te kunnen nemen over de inrichting van de stedelijke omgeving.

In deze cursus leer je wat klimaat is en hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor droogte, hitte en wateroverlast. Op basis van klimaatscenario’s analyseer je hoe klimaatproof voorgestelde gebiedsmaatregelen zijn. Als resultaat kun je oplossingen goed onderbouwen, kun je de gevolgen goed overzien en heb je voldoende input voor het maken van beleid. Na het volgen van deze cursus ben jij goed voorbereid op het nieuwe klimaat.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • verschil tussen weer en klimaat;
  • klimaatmodellen van globaal naar lokaal;
  • toepassing Klimaatscenario’s KNMI voor beleid en stresstesten;
  • extreme verschijnselen zoals droogteperioden en piekbuien;
  • betekenis klimaatverandering voor jouw regio;
  • klimaatproof inrichten van de omgeving op basis van klimaatscenario’s. 

Doelgroep

Beleidsmedewerkers in de watersector, adviseurs riolering en stedelijk water,  planvormers

“Ik heb geleerd hoe klimaat ‘werkt’, en hoe je theorie om kan zetten in effectieve plannen.”

“Hele goede basis om tot maatregelen te komen.”

Vorm

In de cursus wordt op interactieve wijze de theorie over klimaat en –scenario’s uitgelegd. Verder staan we uitgebreid stil bij individuele vraagstukken, waaronder de uitslag van de stresstest en hoe je hierin klimaatscenario’s kan meenemen. We vragen jou om eigen ervaringen in te brengen zodat je de theorie toepasbaar kunt maken.

Deze cursus wordt in fysieke vorm aangeboden, verspreid over 2 dagen.


Fig. 1 workshop op locatie bij een klant