We zien steeds vaker extreem weer met hevige buien en ook langdurige droge perioden. De oorzaak is de verandering van het klimaat. Deze nieuwe situatie vraagt om adaptieve oplossingen in het overheidsbeleid, de inrichting van de openbare ruimte en het operationeel beheer van water. Deze nieuwe ontwikkelingen vereisen dat meer dan ooit kennis over weer en klimaat moet worden meegenomen om tijdig te kunnen anticiperen, ter voorkoming of beperking van schade door overstroming en verdroging.

Het team van Weather Impact bestaat uit hoogopgeleide professionals met veel praktijkkennis over weer, water en klimaat in binnen- en buitenland. We leveren consultancy diensten, zorgen voor operationele weersverwachtingen gericht op specifieke doelgroepen en werken met collega-bedrijven en instituten aan kennisoverdracht door middel van (online) cursussen en webinars gericht op waterbeheerders, rioleurs, planvormers, en professionals werkzaam in de landbouwsector.

Weather Impact werkt in Nederland en in het buitenland. Onze Engelse website geeft informatie over onze internationale projecten: www.weatherimpact.com

‘Extreme neerslag voorspellen’

Weather Impact en het KNMI werken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een waarschuwingssysteem voor extreme neerslag, gericht op verschillende doelgroepen. Iedere doelgroep kent eigen omstandigheden waaronder extreme weersomstandigheden schadelijk of gevaarlijk kunnen zijn. Het systeem wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s. Iedere gebruiker in de bebouwde en onbebouwde omgeving kan worden gewaarschuwd voor (in eerste instantie) extreme buien, op basis van vernieuwde en nauwkeurigere voorspellingen van verschillende weermodellen en neerslagradar. Deze gaat gebruikers ondersteunen bij het tijdig nemen van maatregelen: voormalen en stuwen strijken door waterschappen, bijtijds stoppen met onderhoud in het riool, tot aan het paraat stellen van hulpdiensten.

Cursussen over weer en klimaat

De professionals van Weather Impact hebben verschillende cursussen ontwikkeld over weer en klimaat. Hierbij komen de nieuwste inzichten aan bod op het gebied van weersverwachting en de effecten van klimaatverandering op onze leefomgeving en het beheer van water. Cursisten krijgen een schat aan bagage mee en leren waar ze extra gespecialiseerde kennis op het gebied van operationele weersverwachtingen moeten halen, wat daarvan de nauwkeurigheid is en hoe deze in de praktijk kan worden gebruikt.

Ons cursusaanbod is gericht op de wensen en behoeften van waterbeheerders, beleidsmedewerkers in de watersector, adviseurs riolering en stedelijk water, en planvormers.

We leveren standaard cursussen en ook cursussen op maat voor uw organisatie. In dat geval inventariseren we uw kennisbehoefte en richten we onze cursussen zodanig in dat die wordt ingevuld. We geven cursussen op WO, HBO en MBO niveau.

Online cursussen weer en klimaat

We zijn wereldwijd actief en gewend om via digitale media te communiceren met klanten, partners en ook met cursisten. Naast face-to-face training geven we online les zodat u vanuit iedere locatie met internetverbinding kunt deelnemen. U kunt onze cursussen dus ook vanuit huis volgen.
Ieder online programma is aangepast ten opzichte van face-to-face trainingen, en de cursusdagen bestaan uit een combinatie van webinars, zelfstudie, individuele opdrachten en groepsopdrachten waarbij er veel interactie is.

Weather Impact is wereldwijd actief

Wij bieden met onze internationale activiteiten een breed portfolio aan innovatieve oplossingen op het gebied van weer en klimaat, met name gericht op de landbouwsector in Afrika en Azië. Daarin maken wij dankbaar gebruik van de Nederlandse en Europese innovatiekracht en zorgen voor diensten die gericht zijn op de sector, de specifieke problematiek en het kennisniveau van de eindgebruikers. Zo bieden we weerinformatie aan kleine boeren op het Afrikaanse platteland, waarbij op de achtergrond gebruik wordt gemaakt van dezelfde high-tech als aan onze klanten uit de industrie, de overheid en verzekeraars. Meer informatie is te vinden op: www.weatherimpact.com