Zware Buien

De zware buien in Nederland en de wateroverlast en soms aanzienlijke schade die dat met zich mee bracht heeft vanuit gemeenten en waterschappen geleid tot de vraag of dergelijke extremen niet beter te voorspellen zijn en of er op lokale schaal voor kan worden gewaarschuwd.

Deze vraag is door Weather Impact en het KNMI in een gezamenlijk project opgepakt, waarin nieuwe verwachtingsalgoritmen zijn onderzocht en een prototype applicatie is ontwikkeld om verschillende belangengroepen tijdig voor extreme neerslag te waarschuwen. Tevens is in samenwerking met toekomstige gebruikers aandacht besteedt aan de communicatie en de opvolging van waarschuwingen. Hiermee is een waarschuwingssysteem beschikbaar, helemaal afgestemd op de gebruikerswensen.

Deze ontwikkeling draagt op twee manieren bij aan de klimaatadaptatie in Nederland;

Fig. 1 Verbeterde neerslag voorspelling

Verschillende weerdiensten en verwachtingen voor zware buien zijn niet altijd voldoende, waardoor deze buien onopgemerkt blijven en tot hevige schade leiden, zoals regionale waterschade in steden, in de landbouw en aan wegen. De informatie over zware buien is bovendien niet altijd makkelijk en duidelijk beschikbaar. Onze applicatie combineert verschillende databronnen van korte en lange termijn verwachtingen en maakt de informatie toegankelijk en gebruiksvriendelijk.
Het waarschuwingssysteem is ontwikkeld in samenwerking met het KNMI en Hydrologic, en gebouwd in HydroNET – een erkend platform dat veel gebruikt wordt door de watersector en gemeentes.

Functionaliteiten van het waarschuwingssysteem voor zware buien

Het heeft als nieuwe functionaliteit;

Met deze functionaliteit kunt u;

Waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat en veiligheidsregio’s waren tijdens het ontwikkeltraject onderdeel van dit project en hebben het waarschuwingssysteem beproefd tijdens een pilot van één jaar. Hierdoor hebben we waardevolle feedback ontvangen, waarmee de applicatie is verbeterd en doorontwikkeld.


Fig. 2 Kans op meer dan 40 mm neerslag in de komende 24 uur
Fig. 3 Potentiële piekhoeveelheid in de komende 24 uur

Casussen extreme neerslag situaties

De meeste extreme neerslag situaties die zich in 2021 in ons land hebben voorgedaan hebben wij geanalyseerd en gepubliceerd in een blog. Hoe zag de verwachting eruit in het waarschuwingssysteem? Wat is er daadwerkelijk gevallen en op welke locatie precies? Heeft het de waterschappen, gemeentes en veiligheidsregio’s kunnen helpen in het nemen van beslissingen om zoveel mogelijk overlast te beperken?

Alle casussen zijn als blogs uitgewerkt en gebundeld in een rapport, deze kunt u hieronder downloaden.

Blog Casussen