Weather Impact: Adviesbureau op het gebied van weer en klimaat

We zien steeds vaker extreem weer met hevige buien en ook langdurige droge perioden veroorzaakt door de verandering van het klimaat. Deze nieuwe situatie vraagt om klimaatadaptieve oplossingen in het overheidsbeleid, de inrichting van de openbare ruimte en het operationeel beheer van water. Deze nieuwe ontwikkelingen vereisen dat meer dan ooit kennis over weer en klimaat moet worden meegenomen om tijdig te kunnen anticiperen. Zo kan schade door overstroming en verdroging voorkomen of beperkt worden.

Het team van Weather Impact bestaat uit hoogopgeleide professionals met veel praktijkkennis over weer, water en klimaat in binnen- en buitenland. We leveren consultancy diensten, bieden slimme weeroplossingen, zorgen voor nauwkeurige operationele weersverwachtingen gericht op specifieke doelgroepen en werken met collega-bedrijven en instituten aan kennisoverdracht. Dit doen we door middel van onderzoek en het geven van (online) cursussen. Hierbij komen de nieuwste inzichten aan bod op het gebied van weersverwachting en de effecten van klimaatverandering op onze leefomgeving en het beheer van water. Op die manier ondersteunen en helpen we onze klanten en gebruikers om beter voorbereid te zijn op veranderende weersomstandigheden. We richten ons onder andere op de waterbeheerders, op de energiesector en professionals werkzaam in de landbouwsector.

Weather Impact werkt in Nederland en in het buitenland. Onze engelstalige website geeft informatie over onze internationale projecten: www.weatherimpact.com

Extreme neerslag en wateroverlast

Klimaatadaptieve diensten zijn nodig om beter, sneller en accurater geïnformeerd te worden over extreem weer. Weather Impact werkt in verschillende projecten aan de ontwikkeling van innovatieve informatie producten. Dit doen we vaak in samenwerking met andere partners, zoals het KNMI en HydroLogic.

Weather Impact heeft samen met het KNMI gewerkt aan een verbeterd waarschuwingssysteem voor zware buien, waarbij overheidsinstanties lokaal een gepersonaliseerde waarschuwing kregen die hen handelingsperspectief bood. Het systeem is vormgegeven in nauwe samenwerking met waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s. Voor elke doelgroep gelden eigen omstandigheden waaronder extreme weersomstandigheden een risico kunnen opleveren en tot overlast kunnen leiden. Door het bieden van vernieuwde en nauwkeurigere weersverwachtingen worden de gebruikers ondersteund in het tijdig nemen van maatregelen.

Door ook de vertaalslag te kunnen maken van de kans op extreme neerslag naar de kans op wateroverlast, werkt Weather Impact in samenwerking met HydroLogic aan een doorontwikkeling van de applicatie, genaamd W2O (Waarschuwing voor WaterOverlast).

 

 

 

Slimme weeroplossingen in het buitenland; www.weatherimpact.com

Nieuws

Weather Impact levert hoogwaardige weer- en klimaatdiensten om klimaatadaptatie te ondersteunen

Kernwaardes

  • Hoogwaardige producten
  • Gericht op impact
  • Flexibele oplossingen
  • Expertise
  • Complete services
  • Strategisch partner netwerk