Weer en waterbeheer

Doel

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien met grote neerslaghoeveelheden in korte tijd. In andere perioden komt watertekort voor. Beide problemen in de waterkwantiteit hangen deels samen met de klimaatverandering. Onder de nieuwe omstandigheden moet de waterbeheerder nog meer dan voorheen tijdig anticiperen op het weer om overstroming en verdroging te voorkomen.

Deze cursus biedt kennis van het weer en de weersverwachtingen. Met een goede interpretatie van de weersvoorspellingen kan het waterpeil worden berekend, bijvoorbeeld door gebruik te maken van modellen. Dit berekende waterpeil gebruik je om preventieve maatregelen te nemen. In de cursus staan praktijkcasussen met weergegevens en peilbeheer centraal.

Na het volgen van deze cursus ben je voorbereid op het klimaat van de toekomst en weet je hoe je weerkundige aspecten meeweegt in je adviezen en maatregelen in het dagelijkse waterbeheer.

“Zeer interessante cursus voor diegene die geïnteresseerd is in de combinatie van waterbeheer van nu en de toekomst. Het belang van vooruit kijken en anticiperen.”

Wim Verstelle -Waterschap Scheldestromen

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Dagelijks beheer
  Gebruik meteorologische gegevens in de praktijk, meteorologische aspecten van de waterkringloop, beheer van verschillende typen watersystemen, stappenplan voor realisatie van weer-gestuurd beheer, klimaateffectatlas.
 • Wateroverlast
  Wateroverlastanalyse, overlastverwachtingen, onzekerheid en nauwkeurigheid en real-time toepassingen, klimaatscenario’s.
 • Verdroging
  Verdamping, onverzadigde zone en grondwater, beheersmatige aspecten en grondwatergestuurd beheer.
 • Beleid
  Beschikbaarheid meteorologische gegevens, deltaplan, klimaatverandering en scenario’s waterbeheer en vertaling naar beleid.
 • Veiligheid
  Beheersmatige aspecten van extreem weer, ruimtelijke adaptatie, relatie met rampen- en calamiteitenplannen.

Doelgroep

Peilbeheerders en waterbeheerders.

Vorm

De weerkundige onderwerpen worden toegelicht met praktijkvoorbeelden. Een paar praktijksituaties worden met het HydroNET instrumentarium inzichtelijk gemaakt. Een bezoek aan een weerstation is onderdeel van deze cursus.

Deze cursus wordt als fysieke cursus aangeboden, in 3 dagen.

“De cursus wordt gegeven door enthousiaste leraren met verstand van zaken. Goede uitleg over de weersverwachting en het klimaat en hoe deze te interpreteren voor waterbeheer.”

Adri Geschiere – Waterschap Scheldestromen