Topsector Energie

TKI scoping studie

De energietransitie maakt ons energiesysteem steeds afhankelijker van de variabiliteit in het weer. Lange periodes met weinig energieopwekking, door bijvoorbeeld weinig wind en geen zon, of juist periodes met een overschot aan duurzame energie zullen vaker voorkomen. Om een beter beeld te krijgen van het huidige gebruik van weers- en klimaatinformatie binnen de energiesector en van de nog openstaande vragen, voert Weather Impact een vooronderzoek uit naar het raakvlak van meteorologie en de energiesector. Dit vooronderzoek is in opdracht van de Topsector Energie en specifiek ondersteund door de TKI’s Wind op zee en Urban energy.

Scopingstudie - Effect variabiliteit weer en klimaat op duurzame energie

Het doel van het onderzoek is de behoeften en openstaande vragen op het gebied van meteorologie en klimaatverandering te inventariseren binnen de energiesector, de relevante kennis in het meteorologische vakgebied in kaart te brengen en beide vervolgens te combineren om zo concrete onderzoeksvragen op te stellen.

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

-een inventarisatie naar de behoeften en openstaande vragen binnen de energiesector,

-een inventarisatie naar de relevante kennis in het meteorologische vakgebied door middel van interviews en literatuuronderzoek,

-het opstellen van een onderzoek agenda die als basis dient om de nog openstaande vragen te kunnen beantwoorden.

De resultaten zijn gepresenteerd in een webinar vanuit de Topsector Energie, waarin betrokkenen en geinteresseerden ook deel konden nemen aan een leuke paneldiscussie, waarin het belang van de opgedane kennis én de nog beantwoorde vragen aan bod kwamen.

Download hier het volledige rapport ‘Scoping studie – Effect variabiliteit weer en klimaat op duurzame energie.