W2O

Waarschuwing voor Wateroverlast

Vanuit het waterbeheer is er behoefte aan innovatieve oplossingen waarmee lokale wateroverlast eerder en beter voorspeld kan worden. Hierdoor kunnen tijdig de juiste maatregelen worden genomen en schade worden beperkt. Om aan deze behoefte te voldoen onderzoeken en ontwikkelen Weather Impact en Hydrologic samen de service Waarschuwing voor Wateroverlast W2O. Aan de basis van de W2O-service liggen twee applicaties:

–‘Zware Buien’, de gelokaliseerde en gepersonaliseerde neerslagverwachting (ontwikkeld door Weather Impact en het KNMI).

-OWASIS, het operationele hydrologisch dataproduct dat essentiële historische en huidige bodemcondities weergeeft (ontwikkeld door Hydrologic).

Tijdens de pilot van het Zware Buien project was een veel gehoord verbeterpunt de vertaling van de kans op extreme neerslag naar de kans op wateroverlast. Want een verwachting afgeven voor zware buien is één, maar het risico op wateroverlast is een ander verhaal. Dat heeft namelijk ook met omgevingsfactoren te maken, zoals de bodemcondities; wat is de huidige grondwaterstand en bodembergingscapaciteit? Daarnaast is de verhardingsgraad van de bodem in stedelijk gebied erg belangrijk en ook een hellend gebied geeft andere risico’s bij extreme neerslag.

SBIR & innovatietraject

Met behulp van een SBIR innovatieopdracht hebben HydroLogic en Weather Impact in het najaar van 2021 een succesvolle haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de Waarschuwing WaterOverlast (W2O) service, gevolgd door een ontwikkel- en demonstratieproject in de eerste helft van 2022. De resultaten en reacties waren zeer positief, waardoor Weather Impact en HydroLogic samen met 10 overheidspartijen (waterschappen en gemeenten) een public-private partnership (PPP) hebben opgezet. Met dit PPP is een innovatietraject opgestart om deze W2O wateroverlast verwachting en waarschuwing verder te realiseren en nieuwe verbeterde technieken te beproeven. Het innovatietraject heeft een duur van 2 jaar en loopt tot en met 2024.

Fig. 1 W2O partners – waterschappen en gemeentes

 

Nieuwsberichten over het W2O innovatietraject;

Een klimaatadaptieve-dienst voor lokale overheden

Verbeterde verwachting van lokale wateroverlast met W2O

Consortiumbijeenkomst W2O


Fig 2. Kaart met risico op wateroverlast in Valkenburg