Waarschuwing voor WaterOverlast (W2O)

Published on 22 december 2021 by Tamara Lancel

Een klimaat-adaptieve dienst die lokale overheden ondersteund met het risico op wateroverlast door extreme neerslag.

Waterschappen, gemeentes en veiligheidsregio’s zoeken naar klimaat-adaptieve diensten om hen beter, sneller en accurater te informeren over weersextremen, zoals de kans op wateroverlast door zware buien. Vanuit die vraag werkt Weather Impact nu samen met Hydrologic aan de ontwikkeling van de dienst Waarschuwing voor WaterOverlast W2O, een nieuw innovatief informatieproduct. Hiermee wordt de vertaalslag gemaakt van de kans op extreme neerslag naar de kans op wateroverlast in een bepaald gebied.

Weather Impact heeft de afgelopen 3 jaar samen met het KNMI gewerkt aan een verbeterd waarschuwingssysteem voor zware buien, waarbij overheidsinstanties lokaal een gepersonaliseerde waarschuwing kregen die hen handelingsperspectief bood. Afgelopen zomer zijn er vele goede test cases geweest door de verschillende extreme neerslag situaties. Na een succesvolle pilot hebben meerdere gebruikers aangegeven de dienst graag te willen blijven gebruiken. Een veel gehoord verbeterpunt voor doorontwikkeling was de vertaling van kans op extreme neerslag naar de kans op wateroverlast.

Want een verwachting afgeven voor zware buien is één, maar het risico op wateroverlast is een ander verhaal. Dat laatste heeft namelijk ook met omgevingsfactoren te maken, zoals de bodemcondities; wat is bijvoorbeeld de grondwaterstand en bodembergingscapaciteit? Daarnaast is de verhardingsgraad van de bodem in stedelijk gebied erg belangrijk en ook een hellend gebied geeft andere risico’s bij extreme neerslag. Twee databronnen worden daarom voor de ontwikkeling van W2O gekoppeld;

– ‘Zware buien’, de gelokaliseerde en gepersonaliseerde neerslagverwachting (ontwikkeld door Weather Impact en het KNMI).

-OWASIS, het operationele hydrologisch dataproduct dat essentiële historische en huidige bodemcondities weergeeft (ontwikkeld door Hydrologic).

Er wordt een verwachting gemaakt waarbij meteorologische en hydrologische data worden gecombineerd, om gebruikers tijdig een waarschuwing te kunnen geven voor wateroverlast. Zo wordt een organisatie ondersteund in het nemen van beslissingen en kunnen ze eventueel op tijd gerichte voorzorgsmaatregelen nemen. Verdere schade en overlast wordt hiermee voorkomen.

Deze ontwikkeling vindt plaats binnen het SBIR project (Small Business Innovation Research) van RVO. In de eerste fase hebben we een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de dienst W2O en nu zijn we in fase 2 bezig met een ontwikkel- en demonstratietraject.