ROEF groen dak

Hoeveel water heeft een groen dak nodig?

Weather Impact heeft een meteorologische analyse gemaakt van neerslag en verdamping in de regio Eindhoven. Deze meteorologische analyse dient als input voor het innovatieve “ROEF dak” dat is ontwikkeld door Knaapen Groep. Het ROEF dak is een schuin groen dak met daarin ruimte voor zonnepanelen en een dakraam. Het ROEF dak levert een bijdrage aan het klimaatadaptief maken van Nederlandse woonwijken, omdat het dak hittestress in de zomer reduceert, fungeert als een waterbuffer bij extreme neerslag en de biodiversiteit in de stad vergroot.

Knaapen Groep wil het ROEF dak doorontwikkelen tot een watercirculair systeem. Dit betekent in het ideale geval dat het dak het water dat erop valt gebruikt, waardoor het afgekoppeld kan worden van de riolering, en dat het geen externe waterbron nodig heeft in droge periodes. Als deze doelstelling niet gehaald kan worden, is leidend dat het dak kan overleven in een droge periode door water te bufferen. De hoofdvraag van deze analyse is: hoe groot moet het buffervat zijn om het dak in de droogste periode van voldoende water te kunnen voorzien?

Hiervoor is gekeken naar;

-het dagelijkse weer van de afgelopen 30 jaar
-het effect van klimaatverandering met behulp van de klimaatscenario’s van het KNMI
-de verdamping door het sedum mengsel op het dak
-de benodigde sproeibeurten

Vervolgstap is om een algoritme te maken voor automatische waterafgifte, waarbij wordt bepaald wanneer en hoeveel water het dak nodig heeft.

Lees meer over dit project en de samenwerking met ROEF in dit artikel.