Extreme weersomstandigheden komen door klimaatverandering steeds vaker voor en vragen om klimaatadaptieve oplossingen. In Nederland uit zich dit voornamelijk op drie manieren: meer extreme neerslag, meer hitte in de zomer en langere droge periodes. De laatste jaren heeft Nederland meerdere malen te maken gehad met buien met extreme neerslag. Deze extreme buien leiden plaatselijk tot wateroverlast en zorgden voor aanzienlijke, veelal onverzekerde, schade.

Het meest recente voorbeeld hiervan is de langdurige zware regenval die in juli 2021 in zuid-Limburg en omliggende gebieden in België en Duitsland extreme overstromingen veroorzaakten, met uiteindelijk ruim 160 dodelijke slachtoffers en enorme materiele schade tot gevolg.
Maar ook in 2016 werden bijvoorbeeld Noord-Brabant en Limburg meermaals getroffen door extreme hoeveelheden neerslag. Op sommige plaatsen viel in een maand meer dan 200 millimeter regen en plaatselijk ging dit gepaard met zware hagel en hevige rukwinden. Deze neerslag werd veroorzaakt door zware (onweers)buien die meerdere dagen achtereen over dezelfde gebieden trokken. De schade trof vooral de landbouw, maar ook stedelijke gebieden en infrastructuur leden schade.

Weather Impact werkt in diverse projecten aan een betere verwachting en waarschuwing van extreem weer. Met innovatieve oplossingen helpen we belangengroepen zich beter voor te bereiden op extreme neerslag en wateroverlast.