• Stefan Ligtenberg, PhD

  Directeur

  Dr. Stefan Ligtenberg is directeur bij Weather Impact.

  Stefan studeerde in 2009 af aan de Universiteit van Wageningen in Meteorologie en Luchtkwaliteit. Hij heeft zijn doctoraatsonderzoek in 2014 afgerond op het gebied van polaire meteorologie aan de Universiteit van Utrecht. Vervolgens is hij twee post doctoraat functies gestart bij de Universiteit van Utrecht, voor die laatste heeft hij een NWO VENI beurs ontvangen.

  Bij Weather Impact is Stefan begonnen als adviseur en projectleider. Sinds 2018 heeft hij veel ervaring opgebouwd in projectmanagement en zet hij samenwerkingen met verschillende stakeholders op. Daarnaast is hij een expert in het vertalen van meteorologische weerparameters in diensten die passen bij de eindgebruiker.

 • Bob Ammerlaan, MSc

  Adviseur

  Bob Ammerlaan werkt bij Weather Impact als adviseur.

  Bob heeft een achtergrond in fysica en meteorologie en is in 2018 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in Meteorologie, Fysische Oceanografie en Klimaat.

  Bij Weather Impact werkt Bob als adviseur meteorologie en klimaatverandering. Hij is verantwoordelijk voor de operationele services. Hij heeft ervaring met weersvoorspellingen in Zuidoost-Azië en Oost-Afrika en is een expert in het gebruik van agrarische en meteorologische informatie om lokale boeren de beste adviezen te kunnen geven.

   

 • Janina Fraas, MSc

  Adviseur

  Janina heeft haar Master Climate Studies behaald aan de Wageningen University, waar ze zich heeft gericht op meteorologie en programmeren. Ze leerde Weather Impact al kennen tijdens haar eerste studiejaar waarbij ze werkte aan een groepsproject voor en met Weather Impact. Dit project heeft haar zo geïnspireerd dat ze haar studieprogramma heeft afgestemd op agro-meteorologische klimaatdiensten. Daarnaast brengt ze een unieke achtergrond met zich mee omdat ze een BSc-graad in International Development Studies heeft en leidende functies bekleedde bij verschillende internationale studentenverenigingen. Bij Weather Impact werkt Janina als adviseur.

 • Glenn van Graafeiland, MSc

  Adviseur

  Glenn werkt bij Weather Impact als adviseur.

  Glenn ronde in 2022 zijn master Climate Studies af aan de Wageningen Universiteit. Eerder deed hij de bachelor Aardwetenschappen in Utrecht, waar hij afstudeerde op het gebied van oppervlaktewaterverontreiniging. Tijdens zijn master ontdekte hij meteorologie en raakte er erg gefascineerd door. Hij heeft veel ervaring met data-analyse technieken en wil graag een verschil maken in de uitdagingen waar we in deze tijd voor staan als gevolg van klimaatverandering. Tijdens zijn stage bij Weather Impact was hij betrokken bij het Rain in Africa project, waarvoor hij modeloutput valideerde door middel van observaties door het Rwanda Meteorological Agency. In zijn huidige rol als consultant ondersteunt hij het team bij verschillende projecten.

  Linkedin
 • Paula Trakoštanec, MSc

  Business Developer

  Paula heeft de master MSc Organic Agriculture aan de Wageningen Universiteit afgerond, waar ze zich specialiseerde in agro-ecologie en duurzame landbouwsystemen. Ze heeft praktijkervaring opgedaan tijdens haar stage waar ze werkte op een regeneratieve landbouwboerderij in Zuid-Spanje, waar ze onderzoek deed naar biodiversiteit, herstel van ecosystemen en werkte aan verschillende landbouwtechnieken. Ze maakt al vijf jaar deel uit van de International Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS), de grootste vereniging ter wereld die studenten met een landbouwgerelateerde studierichting samenbrengt. Ze heeft veel netwerkervaring en connecties opgedaan vanuit haar positie in de IAAS World Board. Bij Weather Impact werkt ze als business developer.

  Linkedin
 • Mónica Estébanez Camarena

  Business Developer

  Mónica heeft een BSc in Aerospace Engineering (Technical University of Madrid, Spain), een MPhil in Space Studies (University of Cape Town, South Africa) en een MSc by Research in Space Navigation (University of Cranfield, the UK). Naast haar rol als Business Developer bij Weather Impact, rondt ze momenteel haar PhD af in Watermanagement aan de Technische Universiteit Delft. Haar onderzoek richt zich op het modelleren van West-Afrikaanse regenval door middel van Earth Observation, Citizen Science and Deep Learning. Tijdens haar PhD verwierf en leidde ze het School and Satellites-project, dat samenwerkte met scholen en boeren in het noorden van Ghana om de dagelijkse regenval te monitoren. Haar achtergrond heeft haar ruime internationale en multidisciplinaire ervaring opgeleverd, waaronder het werken in diverse culturele en sociale omgevingen. Ze heeft een passie voor wereldwijde samenwerking en co-creatie voor impact.

  Linkedin
 • Lorenzo Occelli

  Adviseur

  Lorenzo heeft in 2023 zijn master Climate Physics aan de Universiteit Utrecht afgerond en heeft een achtergrond in natuurkunde en algoritmes voor operationele weersvoorspellingen. Hij is een echte data-expert en heeft een sterke interesse in datamodellering en -codering. Lorenzo heeft ervaring opgedaan tijdens zijn afstudeerproject bij Weather Impact, waar hij een algoritme bestudeerde om het begin en de intensiteit van het regenseizoen in tropische gebieden te voorspellen. Hij werkt bij Weather Impact als consultant.

  Linkedin
 • Tamara Lancel

  Management Assistent & Marketing Coördinator

  Tamara Lancel werkt bij Weather Impact als Management Assistent en Marketing Coördinator.
  Ze is in 2007 afgestudeerd in Hotel & Hospitalitymanagement en heeft een achtergrond in de hospitality branche en het organiseren van congressen en evenementen. In haar laatste baan werkte ze als training coördinator en regelde IT trainingen voor de Benelux en Afrika regio. Tamara is erg sterk in plannen, coördineren en organiseren en heeft ervaring met brede administratieve en logistieke werkzaamheden. Bij Weather Impact ondersteunt ze het management en het team met marketing, HR, financiën, administratie, acquisitie en andere organisatorische taken, om ons werk en onze expertise over slimme weeroplossingen verder uit te kunnen dragen en te ontwikkelen.

 • Gerrit Hiemstra, MSc

  Medeoprichter

  Gerrit is meteoroloog met een uitgebreide ervaring op meteorologisch gebied. Hij studeerde in 1986 af  aan de Wageningen Universiteit als landbouwkundig ingenieur met als specialisatie agrometeorologie, gevolgd door een periode van 9 jaar als operationeel weerman binnen een commercieel weerbedrijf.
  Na een korte periode als hoofd van een operationele weerdienst op Luchthaven Schiphol, heeft hij het succesvolle commerciële weerbedrijf WeerOnline opgezet, dat uiteindelijk verkocht is in 2009.

  Gerrit is ook bekend als weerpresentator bij de nieuwszender NOS, sinds 1998. In 2014 heeft hij Weather Impact opgericht.

 • Arnold Lobbrecht, PhD

  Medeoprichter

  Arnold is in 1986 afgestudeerd als Civiel Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft gedurende 12 jaar veel ervaring opgedaan bij een multinational adviesbedrijf op het gebied van hydrologie, watermanagement en informatica.

  Na 4 jaar van onderzoek behaalde hij zijn doctoraat in 1997 in operationeel watermanagement. Daarna werd hij parttime professor in Hydroinformatica bij UNESCO-IHE in Delft, waarbij hij een groep doctoraatsonderzoekers begeleidde. In 2000 richtte hij Hydrologic op, een Hydroinformatica bedrijf, werkzaam in water en ICT projecten.

  Zijn ervaring ligt bij beslissingsondersteunende systemen, met een focus op het voorspellen van overstromingen, water en droogte. Hij heeft in 2014 Weather Impact opgericht.