Bouw van waarschuwingssysteem voor extreme neerslag gestart

Published on 28 mei 2020 by Tamara Lancel

Weather Impact werkt samen met het KNMI aan het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem voor extreme neerslag. Het project is enerzijds gericht op het optimaliseren van de verwachtingen voor zomerse piekbuien door preciezer te verwachten waar en wanneer extreme neerslag wordt verwacht. Anderzijds is het project erop gericht om deze verwachtingen beter af te stemmen op individuele eindgebruikers. Het project richt zich uitsluitend op overheidsorganisaties: waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat en veiligheidsregio’s.

Het project is grofweg opgedeeld in twee fases:
1) onderzoek naar en ontwikkeling van het waarschuwingssysteem
2) een éénjarige pilot om het prototype van het waarschuwingssysteem te testen met de eindgebruikers. Mei 2020 markeert de helft van het project ‘Verwachting Extreme Neerslag’. Een mooi moment om de laatste ontwikkelingen en updates te delen.

Twee nieuwe neerslagverwachtingsproducten

Het KNMI heeft het afgelopen jaar twee nieuwe neerslagverwachtingsproducten ontwikkeld: een ensemble radar-nowcast voor de periode tot +2 uur vooruit, en een statistische nabewerking van de HARMONIE modeldata voor de periode tot +48 uur vooruit. Beide producten genereren een kansverwachting dat een bepaalde neerslagwaarde (bijv. 30 mm per uur) wordt overschreden, waardoor gebruikers beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen dan met een enkele (deterministische) verwachting. Van beide producten is inmiddels een operationele testdatastroom richting Weather Impact opgezet.

Gebruikersonderzoek afgerond

Weather Impact heeft tegelijkertijd een groot gebruikersonderzoek gehouden bij de verschillende eindgebruiksgroepen. Hiervoor hebben we ca. 25 instanties geïnterviewd en verschillende workshops gehouden. Centrale vragen hierin waren: “Welke neerslagverwachtingen worden er momenteel gebruikt?”, “Wat is het handelingsperspectief bij verwachte extreme neerslag?”, en “Waar moet een waarschuwingssysteem voor extreme neerslag aan voldoen om waardevol te zijn?”. Ook is er een zogenaamde cost-loss analyse uitgevoerd; hierin worden kosten van voorzorgsmaatregelen en eventuele schade bij overlast in combinatie met de hoeveelheid juiste en foutieve verwachtingen gebruikt om optimale waarschuwingsdrempelwaarden per eindgebruiker af te leiden. Deze kosteneffectieve drempelwaardes verschillen soms sterk van wat gebruikers zelf als gewenst waarschuwingsniveau aangeven.

Ontwikkeling van het waarschuwingssysteem in HydroNET

Op basis van deze onderzoeken is de afgelopen maanden een functioneel ontwerp gemaakt waarmee het waarschuwingssysteem momenteel wordt ontwikkeld in HydroNET, een online weer- en waterinformatieplatform van HydroLogic. Hierin zijn de verwachtingen en waarschuwingen gevisualiseerd op gebruiksvriendelijke dashboards, maar is de data ook beschikbaar via web-API of als waarschuwingsemail of -SMS.

Wij duimen voor enkele stevige onweersbuien deze zomer, zodat we het systeem optimaal kunnen gaan testen in de komende fase!


Foto: Leo Wouters