Nieuwsbrief ‘Verwachting extreme neerslag’

Published on 17 december 2020 by Tamara Lancel

De pilot van het onderzoeksproject ‘Verwachting extreme neerslag’ draait inmiddels alweer een paar maanden. We hebben inmiddels 22 pilot deelnemers mogen verwelkomen van verschillende organisaties verspreid over het land. Zij krijgen optimaal de kans om de portal voor het waarschuwingssysteem voor extreme neerslag te testen. Waardevolle ervaringen worden gedeeld en inmiddels zijn er een paar belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd.

De eerste nieuwsbrief over alle ontwikkelingen binnen dit project is in december verstuurd naar alle deelnemers. De belangrijkste informatie daarin betreft de ontwikkelingen in HydroNET en een wijziging in het model (neerslagverwachting) tot 48 uur vooruit.

Ontwikkelingen in HydroNet

De HydroNET 4 Portal is de visualisatietool voor het waarschuwingssysteem extreme neerslag. Deze portal is de nieuwe portal van HydroLogic en is momenteel nog steeds in ontwikkeling. De afgelopen maand zijn er enkele ontwikkelingen doorgevoerd, waardoor het waarschuwingssysteem beter functioneert. Dit betreft onder andere het sneller laden van kaarten en een stabielere datastroom.

Wijziging model vandaag en morgen

De neerslagverwachting tot 48 uur vooruit wordt gemaakt op basis van de Harmonie-MOS data die door het KNMI in dit project is ontwikkeld. Harmonie-MOS is specifiek gekalibreerd voor het zomerhalfjaar en daardoor niet bruikbaar tijdens het winterhalfjaar. Daarom vormt Harmonie-KEPS van 15 oktober tot 15 april de basis voor de neerslagverwachtingen, om ook in de wintermaanden een goede verwachting te geven.

Resultaten eerste enquête

Vorige maand hebben wij de eerste enquête rondgestuurd naar alle pilotdeelnemers. Op de enquête hebben we 12 reacties ontvangen met een mooie verdeling tussen de waterschappen, gemeentes en veiligheidsregio’s. Een ruime meerderheid is tevreden, en de resultaten bieden inzicht welke kaarten het vaakst worden gebruikt en waar nog ruimte is voor verbetering.