Satellietdata helpt in de strijd tegen klimaatverandering!

Published on 31 januari 2022 by Tamara Lancel

Bob Ammerlaan licht vandaag ons werk op het gebied van klimaat-adaptieve diensten toe tijdens de webcast NL Space 2022. Deze staat in het teken van het komende ruimtevaart jaar en de belangrijkste ontwikkelingen.

Verschillende mooie toepassingen van satellietdata komen aan bod en ook bij Weather Impact kunnen we onze diensten niet aanbieden zonder satellietdata.
Twee voorbeelden; een verbeterde weersverwachting heeft als basis goede observaties nodig, die verkregen worden met satellieten. Daarnaast zijn bodemcondities bepalend voor de voorspelling van wateroverlast, de verdampingsdata die hiervoor nodig zijn komen ook van satellieten.

Het komende jaar zullen we de dienst Waarschuwing voor WaterOverlast (W2O) verder ontwikkelen voor waterschappen en gemeentes, met satellietdata als belangrijke bron.