Save the date 5 oktober 2021

Published on 16 juni 2021 by Tamara Lancel

Eind september loopt de pilot voor het onderzoeksproject Verwachting Extreme Neerslag af. Voor alle betrokkenen organiseren wij een eindworkshop op dinsdag 5 oktober 2021. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Observant in Amerfoort, tussen 12.00 – 18.00u. We gaan uit van een volledig fysieke bijeenkomst, maar een hybride vorm met livestream behoort ook tot de mogelijkheden. Graag kijken we met u als pilot deelnemer terug op alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar, doen we een blik naar de toekomst en zullen er diverse sprekers aan bod komen. Ook het KNMI zal haar onderzoek toelichten. Het exacte programma volgt nog!
Noteer deze datum alvast in de agenda, en we hopen u dan in Amersfoort te ontmoeten voor een feestelijke afsluiting van de pilot en het project.