Joep Bosdijk

Stagiair

Joep studeert Earth and Environment aan de Universiteit van Wageningen en volgt zijn afstudeerstage bij Weather Impact. Tijdens zijn master thesis heeft hij zijn passie ontdekt voor het maken van weermodellen voor landen die daar zelf minder goed toe in staat zijn, wat hem uiteindelijk bij Weather Impact heeft gebracht. Tijdens zijn stage zal Joep werken aan een deep learning algoritme dat op basis van radar beelden op korte tijdschalen meer inzicht moet geven in de ontwikkeling van zware regenbuien.