Saskia van Pelt, PhD

General Manager

Dr. Saskia van Pelt werkt bij Weather Impact als General Manager.

Ze studeerde in 2009 af binnen de Earth System Science and Climate Change Group aan de Universiteit van Wageningen. Vervolgens startte ze haar doctoraatsonderzoek in het analyseren van onzekerheden binnen klimaatverandering.

Saskia is bij Weather Impact werkzaam sinds de oprichting in 2014. Ze heeft ervaring als projectleider in verschillende Afrikaanse landen en kent de vele uitdagingen in het werken met boeren en andere stakeholders in de landbouwsector op het Afrikaanse continent. Als business developer heeft ze een groot netwerk binnen wetenschappelijke instituten, NGO’s en overheidsorganisaties zowel in Afrika als Nederland.