Workshop met eindgebruikers

Published on 18 mei 2020 by Tamara Lancel

In September 2019 heeft Weather Impact op ons kantoor in Amersfoort een workshop georganiseerd over het project ‘Verwachting extreme neerslag’.  In dit project werken Weather Impact en het KNMI gezamenlijk aan de ontwikkeling van een prototype waarschuwingssysteem voor extreme neerslag. Het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, richt zich op het verbeteren van de stochastische voorspellingen van het radarproduct (0 tot +2 uur) en HARMONIE-modeloutput (0 tot +48 uur). Naast een verbeterde voorspelling van extreme neerslag moet het waarschuwingssysteem bovendien gebruiksvriendelijk en afgestemd zijn op verschillende eindgebruikers. Daarvoor heeft Weather Impact onderzoek gedaan naar de gebruikerswensen van specifieke groepen eindgebruikers (waterschappen, gemeentes en veiligheidsregio’s). Met die uitkomsten gaan we een prototype waarschuwingssysteem ontwikkelen en testen.

Gedurende de workshop kregen alle deelnemers een update over de voortgang van het project en vijf van hen waren geselecteerd om hun ervaringen met extreme neerslag binnen hun organisatie te delen. De rest van de dag was gevuld met interactieve discussie over het waarschuwingssysteem. Onderwerpen zoals voorzorgsmaatregelen en de tijdlijn, een acceptabel aantal van verkeerde voorspellingen en/of gemiste gebeurtenissen, verwachte doorlooptijd en de implementatie en visualisatie van het waarschuwingssysteem zijn besproken. De uitkomst van deze workshop wordt gebruikt voor het ontwerp van het waarschuwingssysteem en zal worden gedocumenteerd in het eind rapport.

De planning is dat in het voorjaar van 2020 een eerste versie van het prototype waarschuwingssysteem operationeel is. Daarna zal een proeffase van een jaar volgen.