Zware buien vierdaagse 2-5 juni 2021

Published on 9 juni 2021 by Tamara Lancel

Afgelopen week (2 t/m 5 juni) was er voor het eerst dit zomerseizoen een echte zware buien situatie in Nederland. Gedurende de week werd het steeds warmer, tot en met 29 °C op donderdag 3 juni, en daarbij werd de lucht ook steeds vochtiger, twee ingrediënten die cruciaal zijn voor het ontstaan van zware buien die lokaal extreme hoeveelheden neerslag kunnen produceren.

Kortom, een ideaal testmoment voor ons Waarschuwingssysteem voor Extreme Neerslag dat deze zomer in pilotfase wordt getest door 17 overheidsorganisaties (waterschappen, gemeentes, veiligheidsregio’s en RWS). Dit waarschuwingssysteem is ontwikkeld door Weather Impact, in samenwerking met het KNMI en HydroNET. We hadden geluk want het bleef niet bij één situatie, maar 4 dagen op rij was het raak! In dit artikel blikken we vanuit meteorologisch oogpunt terug op de verwachtingen en vergelijken deze met de uiteindelijk gevallen neerslag. Later worden ook de gebruikerservaringen geanalyseerd om te kijken of de verwachtingen en waarschuwingen ook daadwerkelijk handelingsperspectief creëren.

­­Na een zeer koele en regenachtige (veel regen, maar geen piekbuien) meimaand begon op 28 mei voor veel Nederlanders eindelijk de zomer; veel zonneschijn en langzaam oplopende temperaturen tot zomerse waarden. Al snel werd duidelijk dat het mooie weer ongeveer een week zou aanhouden met toenemende kans op (veel) neerslag vanaf donderdag. De relatief korte zomerse periode zou, zoals zo vaak, afgesloten kunnen worden met felle onweersbuien en mogelijke overlast. In de 10-daagse verwachting voor 28 mei was dit al te zien (Figuur 1) en naar mate de week vorderde werd steeds duidelijk dat de nadruk zou liggen op de namiddag van donderdag 3 juni en de nacht van vrijdag 4 juni op zaterdag 5 juni (Figuur 1).

Figuur 1: 10-daagse regenvalverwachting voor midden Nederland op basis van het ECMWF ENS model voor 28 mei 12:00 (boven) en 1 juni 12:00 (beneden). Per 6-uurs tijdvak wordt de kans (op de y-as in %) op overschrijding van neerslagdrempels getoond. Bron: ECMWF, HydroNET.

Woensdag 2 juni

Woensdag was in het overgrote deel van Nederland een perfecte zomerdag; zonnig weer en temperaturen van boven de 25°C. Toch ontstonden er ’s avonds in België en tot op de grens met Nederland enkele onweersbuien die het potentieel van de atmosferische situatie voor zware buien onderstreepte. Figuur 1 laat de regenvalverwachting voor midden Nederland zien en daar is geen enkel neerslagsignaal te zien voor woensdagmiddag 2 juni. In België waren er deze woensdag echter al wel flinke buien verwacht en de verwachting voor het uiterste zuiden van Nederland gaf ook een klein signaal af. Woensdagochtend was de kans op een piekbui van 10 mm langs de Belgisch-Nederlandse grens ongeveer 10%.

Uiteindelijk zijn er in midden-België enkele zware buien ontstaan die rondom Namen op meerdere plekken > 60 mm in luttele uren produceerden, terwijl er rondom Brussel verschillende locaties waren met > 30 mm. Rond 20:00u naderden de buien zowel bij Zuid-Limburg als Zeeuws-Vlaanderen de Nederlandse grens en dit was zichtbaar in de radar nowcast; de verwachting voor de komende 2 uur. Bij Eijsden (Z-L) en Sluis (Zw-Vl) was er om 20:05u meer dan 50% kans op > 10 mm in de komende 2 uur (Figuur 2). Terwijl de bui bij Limburg noordwaarts schoof doofde deze echter ook heel snel uit en een uur later was er weinig meer van over. Op Nederlands grondgebied is er die woensdagavond in Zuid-Limburg maximaal 2.8 mm gevallen, maar net over de grens in Luik (16 mm), Julesmont (14 mm) en Aachen (11 mm) vielen er wel significante hoeveelheden. De buien richting Zeeland trokken wel de grens over en produceerden 10-15 mm neerslag van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Noord-Beverland. Verderop in de nacht volgde nog een 2de bui hetzelfde traject waardoor er op Walcheren in totaal 22 mm werd geregistreerd.

Figuur 2: Verwachting voor Zuid-Nederland voor de komende 2 uur op basis van de STEPS radar nowcast ensembles voor woensdag 2 juni 2021 20:05u. Links: de kans (in %) op > 10 mm/2u, rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in mm/2u), pixelgrootte is 3×3 km. Bron: HydroNET

Deze situatie laat mooi zien dat vergelijkbare verwachtingen in Zuid-Limburg en Zeeland zelfs op een korte termijn van 2 uur vooruit zeer verschillend kunnen uitpakken. Het aangroeien, versterken of juist uitdoven van piekbuien is en blijft lastig om te verwachten. Maar door de kansverwachtingen te gebruiken is het wel mogelijk om een reëlere inschatting te maken van de risico’s en mogelijke impact. De verwachting voor de gehele dag, met een kleine kans op een onweersbui langs de grens was echter zeer goed. De buien kwamen tot dicht bij de grens, maar de atmosferische condities boven Nederland zorgden er voor dat de buien vrij snel in kracht afnemen. In Zeeland kwamen de buien echter iets noordelijker dan verwacht.

Donderdag 3 juni

Zoals in de lange-termijn verwachting al enkele dagen werd aangegeven (Figuur 1) was er donderdagavond een grote kans op neerslag. Toen dit moment binnen het bereik van de korte-termijn verwachting (Harmonie-MOS, +48 uur vooruit) kwam, toonde ook dit model de kans voor mogelijk veel neerslag. Op woensdagochtend (dus 36 uur van te voren) was de kans op > 10 mm in de zuidelijke en oostelijk provincies 15-25%, met het maximum in Zuid-Limburg (tot 50%). De verwachte piekhoeveelheden waren het hoogst in ZO-Brabant/Limburg en het oostelijk deel van Drenthe en Groningen met 30 mm. Voor deze verwachtingstermijnen zijn dat best hoge waarden.

Figuur 3: Verwachting voor de komende 24 uur (0 -24u) op basis van de HARMONIE-MOS model uitvoer van donderdagochtend 3 juni 2021. Links: de kans (in %) op > 10 mm/24u per gemeente. Rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in mm/24u) per gemeente. Bron: HydroNET

In Figuur 3 is de verwachting te zien zoals deze donderdagochtend werd berekend voor donderdagmiddag en -avond. Het zwaartepunt van de verwachte neerslag is nog duidelijker op het oosten van Nederland; ten oosten van de lijn Tilburg-Amersfoort-Groningen is er zelfs een behoorlijk grote kans op veel neerslag; 30-50% op > 10 mm en ca. 20% op > 25 mm (niet in Figuur 3 te zien). De piekhoeveelheden zijn het hoogst in dezelfde regio’s als eerder verwacht (ZO-Brabant/Limburg en oost-Drenthe/oost-Groningen) maar omhoog bijgesteld naar 45-50 mm op gemeenteniveau. Kortom, het was waarschijnlijk dat er ergens in de oostelijke helft van Nederland veel neerslag zou vallen. Ook noemenswaardig was dat er in het westen van het land 0% kans was op > 10 mm.

Dan de uiteindelijke situatie. Rond 12:00u ontstonden al de eerste onweersbuien boven noord-België en Noord-Brabant en deze buiigheid breidde zich langzaam uit naar het noorden waarbij er rond 15:00-16:00 uur enkele grote exemplaren boven de Veluwe ontstonden. In de avond waren er enkel nog buien in Twente en het noordoosten en vanaf 23:00u was het zo goed als droog in het hele land.

Figuur 4 toont de totale neerslaghoeveelheden voor donderdag 11:00-24:00 uur, waarbij de locaties van de enkele zware buien duidelijk opvallen en zijn uitgelicht in de ingezoomde uitsnedes. Allereerst is de tweedeling in Nederland overduidelijk, in de westelijke provincies en Friesland is het geheel droog gebleven, terwijl het ten oosten van de lijn Breda-Amersfoort-Groningen nagenoeg overal geregend heeft. In het oosten van het land is op de meeste plaatsen 1-5 mm gevallen, maar op enkele plaatsen ontstonden lokaal zware onweersbuien die enorme hoeveelheden neerslag produceerden in korte tijd (oranje in Figuur 4).

De absolute piekhoeveelheden van de 1×1 km radar pixels zijn tussen de 50-75 mm met een absolute uitschieter voor de bui ten noorden van Arnhem waar een groot gebied boven de 80 mm uitkomt en enkele pixels zelfs tot 110 mm hebben gemeten. Om de extremiteit aan te geven; deze 110 mm viel binnen anderhalf uur. Geluk bij een ongeluk is dat deze bui boven de Veluwe is gevallen en daardoor weinig overlast in bewoond gebied heeft veroorzaakt. Als de radarpixeldata naar gemeenteniveau wordt gemiddeld zijn er een handvol gemeenten met 40-60 mm, wat in lijn is met verwachte piekhoeveelheden uit Figuur 3. De radardata in Figuur 4 is nog wel onder voorbehoud aangezien deze na ca. een maand wordt gevalideerd met KNMI grondstations, de exacte hoeveelheden kunnen daardoor nog iets wijzigen.

Figuur 4: Geobserveerde neerslag voor donderdag 3 juni 2021 11:00-24:00 uur op basis van radar data. Gekleurde uitsnedes komen overeen met de gekleurde boxen op de kaart en laten de zware buien in detail zien; buien bij Gemert (rood), Deelen (lichtgroen), Epe (magenta), Staphorst (geel) en Assen (donkergroen).

Radar nowcast

Voor de nowcast termijn (+2 uur vooruit) bekijken we twee buien in meer detail: de extreemste bui bij Deelen (lichtgroene kader in Figuur 4) en de buien rondom Assen (donkergroene kader in Figuur 4).

De neerslag in Deelen, viel verspreid over twee verschillende buien. De eerst bui trok rond 14:15u over en de tweede bui had de piekintensiteit rond 18:15u. Hierbij was de tweede bui degene die de meeste neerslag produceerde. De bui van 14:15u werd pas laat opgepikt door het waarschuwingssysteem. Dit komt doordat de bui nog aan het ontstaan was. De verwachting om 14:20u gaf een piek tot 14 mm in 2 uur voor de omgeving van het vliegveld Deelen. Na enkele droge uren ontstond er rond 18 uur een nieuwe bui. In de verwachting van de radar nowcast werd deze bui ook opgepikt. Om 18:05u liep de kans op > 10 mm neerslag in 2 uur op tot 65% rond Deelen met een potentiële piekhoeveelheid tot 30 mm in 2 uur (Figuur 5). Uiteindelijk is er rond Deelen ongeveer 30 mm uit de eerste bui gevallen en wel 50-70 mm uit de tweede bui. In deze situatie is de neerslag dus door de radar nowcast onderschat. Dit laat zien dat kort van tevoren het soms ingewikkeld kan zijn voor de modellen om de neerslag nauwkeurig te verwachten. Dit komt met name voor bij de buien die zeer lokaal zijn en in korte tijd ontstaan.

Figuur 5: Verwachting voor de komende 2 uur op basis van de STEPS radar nowcast ensembles van donderdag 3 juni 2021 om 18:05u. Links: de kans (in %) op > 10 mm/2u. Rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in mm/2u). De verwachtingen zijn ingezoomd op het gebied rondom Planken-Wambuis en de Hoge Veluwe. Bron: HydroNET

Tegelijkertijd met de tweede bui in Deelen was er ook in Drenthe een flink buiencomplex actief. Dit complex werd beter opgepikt door de radar nowcast. Om 18:20u gaf de verwachting kansen tot 90% voor > 10 mm in 2 uur (zie Figuur 6) en tot 40% kans op > 25 mm in 2 uur (niet te zien in de figuur). Er werden piekhoeveelheden verwacht tot 42 mm in 2 uur (Figuur 6). In het gebied tussen Assen en Grolloo viel uiteindelijk op grote schaal meer dan 30 mm neerslag met een maximumhoeveelheid van 61 mm in Ekehaar. Al deze neerslag viel in een tijdsbestek van iets meer dan een uur. Op basis van deze twee cases lijkt het dat de radar nowcast algoritmes betere verwachtingen voor buiencomplexen met een iets grotere omvang maken dan voor een zeer lokale bui die uit het niets lijkt te ontstaan.

Figuur 6: Verwachting voor de komende 2 uur op basis van de STEPS radar nowcast ensembles van donderdag 3 juni 2021 om 18:20u. Links: de kans (in %) op > 10 mm/2u. Rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in mm/2u). De verwachtingen zijn ingezoomd op het gebied ten oosten van Assen. Bron: HydroNET

Gevolgen

Zware zomerse onweersbuien zoals deze van afgelopen donderdag 3 juni veroorzaken vrijwel altijd overlast omdat afvoersystemen in stedelijke landelijke gebieden niet zijn berekend op zulke extreme hoeveelheden in korte tijd. Doordat de grotere hoeveelheden op relatief dunbevolkte plaatsen zijn gevallen is de overlast afgelopen donderdag uiteindelijk meegevallen. Onder andere in Deurne (Noord-Brabant), Epe (Gelderland), omgeving Nijmegen en rondom Westerbork (Drenthe) stonden meerdere straten onder water. In de omgeving van Rolde (Drenthe) stond ook veel water op akkers en zijn delen van akkers met aardappelen weggespoeld. Opvallend is dat niet al deze overlastmeldingen komen van locaties in het centrum van de extreme neerslag, bijvoorbeeld in Westerbork en Nijmegen was 30 mm binnen één uur genoeg om overlast te veroorzaken.

 

Vrijdag 4 juni & Zaterdag 5 juni

Na donderdag -en in mindere mate woensdag- luidde vrijdagmiddag de 3de trap in van deze Zware Buien vierdaagse. Voor vrijdagnamiddag werden onweersbuien verwacht vanuit Frankrijk en België die langzaam naar het noorden trokken en daarbij veel neerslag konden produceren. In de nacht van vrijdag naar zaterdag zouden deze buien wat uitdoven om zaterdagochtend boven Noord-Nederland weer te intensiveren en daar met de 4de dag de Zware Buien vierdaagse te complementeren.

Figuur 7: Verwachting voor de komende 24 uur (0 -24u) op basis van de HARMONIE-MOS model uitvoer van vrijdagochtend 4 juni 2021. Links: de kans (in %) op > 10 mm/24u per gemeente, midden: de kans (in %) op > 25 mm/24u per gemeente, rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in mm/24u) per gemeente. Bron: HydroNET

Figuur 8: Verwachting voor ‘morgen’ (24 -48u vooruit) op basis van de HARMONIE-MOS model uitvoer van vrijdagochtend 4 juni 2021. Links: de kans (in %) op > 10 mm/24u per gemeente, midden: de kans (in %) op > 25 mm/24u per gemeente, rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in mm/24u) per gemeente. Bron: HydroNET

In Figuur 7 & 8 zijn de verwachtingen te zien zoals deze op de vroege vrijdagochtend 4 juni 2021 beschikbaar waren. Figuur 7 geeft de verwachting voor de komende 24 uur en toont dus de verwachte neerslag van vrijdagmiddag en -avond, terwijl Figuur 8 de verwachte neerslag voor zaterdagochtend laat zien. Het eerst dat opvalt is dat de verwachting voor zaterdag extremer is dan die voor vrijdag; de kans op hoge neerslaghoeveelheden is groter en de potentiële pieken zijn ook veel hoger.

Vrijdagmiddag worden er onweersbuien verwacht tot ongeveer ter hoogte van Utrecht; ten zuiden is de kans > 30% op > 10 mm en 15-25% op > 25 mm. In Zeeland en Zuid-Limburg worden de hoogste kansen en potentiële piekhoeveelheden berekend. Verder vallen 2 dingen op; in het rivierengebied wordt een hogere potentiële piek berekend en rondom Eindhoven wordt een lagere kans op extreme neerslag gegeven.

Zaterdag is de kans op meer neerslag dus groter dan op vrijdag. Een ruim gebied rondom het IJsselmeer heeft meer dan 50% op > 10 mm en zelfs tot 35% kans op > 25 mm. De piekhoeveelheden gaan voor een groot gebied ruim over de 50 mm heen, waarbij het maximum rondom Flevoland wordt verwacht. Na elke 6 uur komt er nieuwe modeldata beschikbaar en deze bevestigde dit beeld: grote kansen op > 10 mm en > 25 mm in de noordelijke helft van Nederland met het zwaartepunt rondom het IJsselmeer.

Vrijdagmiddag: veel neerslag in omgeving Eindhoven

Vanaf het middaguur verschenen de eerste onweersbuien bij de Belgische grens op de radar. In tegenstelling tot de vorige dagen waren de buien ditmaal meer gegroepeerd waardoor een soort buienfront ontstond dat langzaam noordwaarts trok. In Noord-België is ook veel regen gevallen met overlast in o.a. Brussel en Turnhout. Figuur 9 laat vijf opvolgende radar-kansverwachtingen zien met tussenpozen van één uur. Om 15:30u is de bui net voorbij Brussel en wordt er rondom Mechelen 100% kans op > 10 mm in 2 uur (paarse kleuren in Figuur 7) gegeven. Daarna trekt het systeem langzaam naar het noordoosten en breidt zich aan de oostkant uit met nieuw, fellere buien. Bij het overtrekken van de Nederlandse grens is het buiensysteem op z’n sterkst met een zeer groot gedeelte waarin de komende 2 uur met 80-100% zekerheid > 10 mm wordt verwacht en in de kern zelfs > 50% kans is op > 25 mm in 2 uur (niet zichtbaar in Figuur 9). Om 18:30u wordt het epicentrum van de bui direct boven Eindhoven berekend, om daarna langzaam aan kracht te verliezen (19:30u).

Figuur 9: Van links naar rechts: chronologische kansverwachtingen op basis van STEPS radar nowcast ensembles voor vrijdag 4 juni 2021 van 15:30u t/m 19:30u. Kleuren geven de kans op meer dan 10 mm neerslag in de komende 2 uur.

Uiteindelijk laat dit buiensysteem over een groot gedeelte van het zuidoosten van Noord-Brabant een grote hoeveelheid neerslag achter (Figuur 10). Vanaf de Belgische grens valt er in Bergeijk (53 mm), Eersel (45 mm), Valkenswaard (43 mm), Veldhoven (48 mm), Eindhoven-centrum (43 mm), Geldrop (41 mm) en Helmond (38 mm) ruim meer dan 35 mm, waarvan het meeste binnen anderhalf uur. Logischerwijs leidde dit tot veel overlast in deze plaatsen met vooral ondergelopen straten, maar ook tot 240 schademeldingen, en meerdere onbegaanbare tunnels in Eindhoven en ondergelopen huizen.

Figuur 10: Geobserveerde neerslag voor vrijdag 4 juni 2021 12:00-24:00 uur op basis van radar data voor het zuidoosten van Noord-Brabant.

Naast de extreme neerslag in de omgeving Eindhoven viel er op vrijdagmiddag en -avond op 3 andere plaatsen ook een grote hoeveelheid neerslag. Voor het buiensysteem uit dat de omgeving van Eindhoven trof ontstonden boven het rivierengebied enkele zeer lokale maar zware onweersbuien die nagenoeg stil hingen. Hierdoor viel er zeer lokaal heel veel neerslag terwijl het enkele kilometers verderop nagenoeg droog was. Nabij Zaltbommel viel de meeste neerslag (tot 65 mm) wat ook leidde tot wateroverlast. Ook in Zeeland kwam in de late avond een onweersbui tot stand die op Walcheren tot 50 mm water produceerde, en ook hier leidde dit tot ondergelopen straten en kelders.

De verwachtingen die in het waarschuwingssysteem zaten hebben een goede indicatie gegeven voor de buien op vrijdagavond. De locatie van de neerslag zat over het algemeen goed in de verwachting, namelijk de zuidelijke helft van Nederland kreeg te maken met deze buien. Het buiencluster dat in de omgeving Eindhoven veel overlast gaf zat echter minder goed in de verwachtingen een dag van tevoren (er was slechts een laag risico gegeven op > 25 mm). Pas in de radar nowcast (tot 2 uur van tevoren) werd duidelijk dat deze omgeving juist mogelijk flink getroffen ging worden door extreme neerslag.

Zaterdagochtend: groot neerslaggebied boven de noordelijke provincies

Het neerslaggebied dat op vrijdagavond over het zuidelijk deel van ons land trok deactiveerde gedurende de avond en trok door richting het noorden. In de nacht activeerde dit gebied weer boven het IJsselmeer en het westelijk deel van Friesland, waarna het zwaartepunt steeds oostelijker trok en uiteindelijk een groot deel van Friesland en Drenthe ermee te maken kreeg.

In de radar nowcast was deze verplaatsing van het neerslaggebied zeer goed te volgen in de vroege ochtend van 5 juni. Op het hoogtepunt van het neerslaggebied was er in een groot gedeelte van Friesland en Drenthe meer dan 75% kans op > 10 mm in 2 uur (paarse kleuren in Figuur 11) met ook op grote schaal meer dan 50% kans op > 25 mm in 2 uur (rode kleuren in Figuur 11). Hier zien we ook goed dat de radar nowcast deze grootschalige gebieden nog duidelijker kan oppakken dan de zeer lokale buien van eerder in de week.

Figuur 11: Verwachting voor de komende 2 uur op basis van de STEPS radar nowcast uitvoer van zaterdag 5 juni 2021 om 6:30u. Links: de kans (in %) op > 10 mm/2u. Rechts: de kans (in %) op > 25 mm/2u. De verwachtingen zijn ingezoomd op de provincies Friesland, Drenthe en Groningen. Bron: HydroNET

Op de zaterdagochtend is uiteindelijk op meerdere plaatsen in Friesland en Drenthe meer dan 40 mm gevallen (de bruin/oranje waarden in Figuur 12). De hoogste waarden (tot 68 mm) zijn geregistreerd aan de Friese IJsselmeerkust. Op meerdere plaatsen in Friesland is ook wateroverlast opgetreden. Deze overlast heeft er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat de vaccinatielocatie in Drachten de gehele ochtend gesloten was. De verwachting die een dag eerder was uitgegeven was in grote lijnen dus correct. Het zwaartepunt van de buien is uiteindelijk nog noordoostelijker geweest dan eerder verwacht, waardoor Noord-Holland en het grootste deel van Flevoland geen overlast ondervonden en Drenthe juist meer neerslag kreeg dan eerder verwacht. Ook werd de piekhoeveelheid iets overschat, maar over het algemeen gaf het waarschuwingssysteem een goede indicatie voor extreme neerslag door dit regengebied.

Figuur 12: Geobserveerde neerslag voor zaterdag 5 juni 2021 00:00-12:00 uur op basis van radar data voor het noorden van Nederland.

Conclusies

De Zware Buien vierdaagse van 2 tot en met 5 juni 2021 was een uitstekende testcase voor ons Waarschuwingssysteem voor Extreme Neerslag. Gedurende deze dagen hebben wij de verwachtingen nauwlettend in de gaten gehouden om te kunnen zien hoe het systeem heeft gepresteerd.

De verwachting voor woensdag 2 juni 2021 gaven een goed beeld voor de te verwachten buien. In het grootste deel van Nederland werden geen buien verwacht met slechts een kleine kans op zware buien over het zuiden van Limburg en Zeeland. Hier trokken aan het einde van de dag de buien ook ons land binnen, waarna deze al snel deactiveerden.

Op donderdag 3 juni 2021 kreeg een groter deel van Nederland te maken met een kans op extreme neerslag. Er zat een duidelijke tweedeling over het land met nauwelijks kans op buien ten westen van de lijn Breda-Amersfoort-Groningen en een redelijk tot grote kans op buien ten oosten van deze lijn. Deze verwachting kwam ook exact overeen met de regio’s waar de meeste neerslag is gevallen. De uiteindelijke piekhoeveelheden die vielen werden iets onderschat door het model, maar op de schaal van een gemeente gaf de verwachting een goede indicatie. In de situatie van donderdag zagen we ook dat de radar nowcast toch wat moeite heeft met het goed verwachten van de kleinste, maar wel felle, buien. De grotere buiencomplexen worden beter opgepikt en daarmee is de verwachting 2 uur vooruit ook zekerder.

Vrijdag 4 juni 2021 gaf het model de grootste kansen voor de zuidelijke helft van Nederland. Deze verdeling over Nederland bleek ook een juiste. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat de regio Eindhoven een relatief lage kans had op extreme neerslag, terwijl daar uiteindelijk de meeste neerslag is gevallen. Deze buien zijn uiteindelijk wel goed opgepikt door de radar nowcast, waardoor op een termijn van 2 uur van tevoren wel duidelijk werd dat de buien richting regio Eindhoven koersten.

De laatste dag van de vierdaagse, zaterdag 5 juni 2021, werd veel neerslag verwacht rondom het IJsselmeer. Deze verwachting kwam in grote lijnen uit, waarbij het zwaartepunt iets noordoostelijker lag dan in de eerste verwachtingen. De piekhoeveelheden werden in deze situatie juist iets overschat, maar gaven nochtans een goede indicatie dat er kans was op wateroverlast.

Concluderend kunnen we zeggen dat de verwachtingen een dag van tevoren steeds een goede indicatie gaven voor de gebieden die veel neerslag konden verwachten, met uitzondering van de neerslag in de regio Eindhoven op vrijdag. De piekhoeveelheden uit de modellen kwamen niet altijd overeen met de daadwerkelijke piek, maar er was ook geen sprake van een systematische over- of onderschatting. De radar nowcast, die 2 uur van tevoren beschikbaar is, geeft op nog lokaler niveau aan waar de buien kunnen vallen. Deze verwachting toont de beste resultaten bij de grotere neerslagcomplexen en heeft de meeste moeite met de extreem lokale buien die ter plekke ontstaan.